Pályázatok

Figyelemmel kísérjük, mely területen szükséges pótolnunk tudásunkat, vagy haladni a piaci elvárásokkal. Ezért rendszeresen kihasználjuk szakmai fejlődésünk és beruházásaink érdekében a pályázatok nyújtotta lehetőségeket.

GINOP-4.1.3-19-2020-01752

Kedvezményezett neve: MEMFO Invest Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A projekt címe: Napelemes rendszer telepítése a Memfo Invest Kft-nél

A szerződött támogatás összege: 1 760 000 Ft
A támogatás mértéke: 100 %
A projekt tartalmának bemutatása:
A Pályázat hozzájárul a megújuló energiaforrások felhasználására irányuló beruházások
megvalósításához vissza nem térítendő támogatás formájában. Egyszerre szolgálja a
környezettudatos gazdasági versenyképesség erősítését, a környezetterhelés csökkentését, illetve a
vállalkozások rezsiköltségekhez kötődő terheinek enyhítését. A projekt megvalósítása során
megtörtént a napelemes rendszer beszerzése és telepítése, a kapcsolódó szerkezeti- és tartóelemek
beszerzése és telepítése, az épület elektromos rendszeréhez illetve a hálózathoz való csatlakozáshoz
és a műszakilag biztonságos működéshez szükséges elemek beszerzése és ezek kiépítése. A
beruházással a villamos-energia számla nagy része kiváltható, amely hozzájárul az energiatakarékos
és gazdaságos működéshez.
A projekt befejezésének dátuma: 2022.02.14.
A projekt azonosító száma: GINOP-4.1.3-19-2020-01752

EFOP 1.1.1-15

EFOP-1.1.1-15 – „Megváltozott munkaképességű emberek támogatása kiemelt projekt

Célja: a projekt elsődleges célja a megváltozott munkaképességű személyek nyílt munkaerő-piaci

integrációjának és foglalkoztatásának elősegítése és képzettségi szintjének növelése foglalkozási

rehabilitációs szolgáltatások nyújtásával és munkaerő-piaci aktív eszközök alkalmazásával.

Továbbá a projekt célja a munkaadók szemléletének formálása a megváltozott munkaképességű

személyek foglalkoztatása érdekében

A projekt keretében a MEMFO Nonprofit Kft. balatonlellei telephelyén – az egyetlen nem akkreditált telephelyén – 2017.04.27 és 2018.06.30. között 5 fő megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatását tudtuk biztosítani összesen 3.763.864,- forint erejéig.

GINOP-5.3.2-16-2016-00286

A MEMFO Nonprofit Kft. a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretén belül a Pénzügyminisztérium által meghirdetett ’A rugalmas foglalkoztatás elterjesztése a konvergencia régiókban – rugalmas, családbarát foglalkoztatási módszerek bevezetése a munkáltatóknál’ című felhívás alapján támogatást nyert.

A projekt címe: ’Rugalmas foglalkoztatást bevezetése a MEMFO Nonprofit Kft-nél

Támogatás összege: 8.083.197 Ft vissza nem térítendő támogatás

Megvalósítás: 2017.03.01-2018.02.28

OFA megörző pályázat

A projekt kezdő időpontja: 2018. november 1.

A projekt befejező időpontja: 2019. október 31.

Az OFA Nonprofit Kft. által hirdetett az „Azonnal cselekszünk” program keretében ACS_MEGŐRZŐ azonosító számú pályázat keretében a csoportos létszámcsökkentés által veszélyeztetett 9 fő munkavállaló részére – 6 havi ténylegesen kifizetett munkabére és ténylegesen átutalásra kerülő szociális hozzájárulási adója együttes összegének 90%-a erejéig -, összesen legfeljebb: 8.238.742 Ft összegben, illetve 6 havi tovább foglalkoztatásra.

TÁMOP-5.3.8.A2-13/1

A Memfo Kft. pályázatot nyújtott be a TÁMOP-5.3.8.A2-13/1 kódszámú, „A leghátrányosabb helyzetű csoportok munkaerő-piaci esélyeinek növelése érdekében motiváló képzések és támogató szolgáltatások – Foglalkoztatók számára” című projektre, ’Alapvető és szakmai képzések a Memfó Kft. Telephelyein’ címmel, melyet a közreműködő szervezet TÁMOP-5.3.8.A2-13/1-2013-0010 azonosító számmal fogadott be. A pályázat elnyerésével lehetőségünk nyílt 8 MMK-s munkavállalót alapvető képzésbe, további 16 MMK-s munkavállalót pedig roncsolásmentes szemrevételezéses anyagvizsgálat elnevezésű képzésbe tudtunk bevonni. A pályázatnak köszönhetően oktatótermet tudtunk kialakítani.

Támogatási összeg: 28.785.976,-

Időtartam: 2014.11.03-2015.10.22

TÁMOP-1.1.1-11/1-2011-0007

Rehabilitációs célú munkahelyek kialakítása Ács településen

Projekt megvalósítás tényleges kezdete: 2012.05.07.
Projekt megvalósítás tényleges befejezése: 2012.10.15.
támogatás teljes összege: 24.833.597 Ft

TÁMOP-6.1.2-11-1-2012-0499

Memfo Kft. egészséges életmódra nevelés programja

Projekt megvalósítás tényleges kezdete: 2012.10.01.
Projekt megvalósítás tényleges befejezése: 2013.07.29.
Fenntartási kötelezettség: 2016.12.31
támogatás teljes összege: 9.233.465 Ft

Program:
– Egészség nap (7)
– Előadások (6)
– Csoportfoglalkozások (5)
– Dohányzás-megelőzéssel kapcsolatos előadások, foglalkozások
– Stressz-kezelő foglalkozások
– Egészséges táplálkozást és rendszeres testmozgást elősegítő szabadidős programok

Beszerzett tárgyi eszközök: 1-1 db projektor, laptop, multifunkciós nyomtató