TÁMOP 5.3.8.

TÁMOP-5.3.8.A2-13/1-2013-0010
Alapvető és szakmai képzések a Memfó Kft. Telephelyein


Szervezetüknél a pályázati megvalósulás, 2014. november 01-én kezdődött. A tervezett fizikai befejezés, 2015. október 31., az elszámolási időszak vége, pedig, 2015. november 30.
Ez idő alatt,közel 90 fő megváltozott munkaképességű munkavállaló kompetencia felmérését végeztük el. Ez a felmérés, három kérdőívet foglalt magába, egy „készség alapú”-, egy „szakmai”-, és egy „magatartás alapú” kompetencia felmérést.
A kérdőívek kielemzése alapján, 3X12 főt képzéssel fejlesztettünk.
Az alapvető, „Munkavállaláshoz szükséges készségek fejlesztése” képzés,  2015. február 06-án elkezdődött, székhelyünkön. Ezt a képzést, a TÁMOP-5.3.8.11/A1 konzorcium dolgozta ki.  Erre a célra, a pályázati forrás segítségével, külön, akadálymentesített oktatótermet alakítottunk ki. A képzés, 336 óráján, 12 fő, megváltozott munkaképességű munkavállalónk vesz rész, oktatójuk pedig egy több éves tapasztalattal rendelkező, pszichológus Úr.
Ezen felül, a pályázat 80%-os támogatási intenzitással támogatja, további két, általános, roncsolás-mentes anyagvizsgálat képzés lebonyolítását. 2X12 fő munkavállalót vontunk be a 2X 40 órás oktatásba.
A támogatás segítségével, beszerzésre kerültek különböző tárgyi eszközök (pl. asztalok és székek az oktatáshoz, multifunkciós gépek, hálózati adattárolók és egyéb, a projekt és a képzések sikeres lebonyolítása érdekében szükséges tárgyak).
A projektmenedzsment és a szakmai megvalósítók egy három napos szakmai műhely keretében, 2014 decemberében előkészültek a 12 hónapos projekt zökkenőmentes lebonyolítására.
Egy sajtó-nyilvános nyitórendezvény 2015 januárban és egy záró-rendezvényt is sikeresen lezajlott, melyre a célcsoportot is meghívtuk.
Mindezen felül, „képzési monitoring” szolgáltatást vettünk igénybe, a megfelelő minőségbiztosítás érdekében, és vállaltuk a projektben előírt kötelező nyilvánosság biztosítását is. Ezen felül pedig elkészült egy, a szervezetről és a pályázatról szóló kisfilm és egy akadálymentesített honlap.

A megvalósult képzésekről, bővebben:

Munkavállaláshoz szükséges képességes fejlesztése

12 fő kapott képzést, 2015. februártól, szeptemberig. 336 óra, 14 modul.
A védett szervezetek a megváltozott munkaképességű munkavállalók nyílt munkaerőpiacra történő visszavezetésének megvalósítása érdekében alapozó mentális és készségfejlesztő, majd ehhez kapcsolódó szakmai képzések lebonyolítását végzik a TÁMOP 538 projekt keretében.
A képzés kifejezetten rehabilitációs alapokon nyugvó, a munkavállalást elősegítő, elméleti, valamint egyéni és kiscsoportos interaktív érzékenyítő (gyakorlati) elemeket tartalmazó rendszerben lett felépítve. A képzés elősegíti a résztvevők személyiségének fejlesztését, stressz- és konfliktus-kezelését, a reális önértékelés kialakítását. Megtanítja őket a csoportos munkavégzés törvényszerűségeire, előnyeire, nehézségeire, érzékennyé teszi őket egymás eltérő tulajdonságaira. Gyakoroltatja és fejleszti a beilleszkedés, az alkalmazkodás és az önálló ügyintézés képességeit, viselkedés-elemeit.

Szakmai képzés (roncsolás-mentes anyagvizsgálat)

2X12 fő kapott képzést, 2015. októberben. 2X40 óra.
Célja: a résztvevő ismerje meg a szemrevételezéses vizsgálat történetét, célját. Tudja meghatározni a szemrevételezéses vizsgálatot, ismerje a vizsgálat során alkalmazott eszközöket és anyagokat. Ismerje a vizsgált tárgya, alaptermékek meghibásodásának fajtáit.
Ismerje a vizsgálat előtti dokumentáció készítését, tudjon vizsgálatot lebonyolítani, az észleletet értékelni, besorolni és jegyzőkönyvezni. Ismerje és alkalmazza a vegyszerek kezelésének, tárolásának szabályait. Ismerje a személyzet minősítésének szempontjait az MSZ ISO 9712 szabvány szerint.


Programunkat a Széchényi 20-20 program keretében az Európai Unió ás a Magyarország Kormánya 28,79 Millió Ft-al támogatta.

A pályázat felügyeleti szervét az EMMI látja el.

tamop538 tabla

 

 

 

Kapcsolodó anyagok:

- képzés képei